Nye metoder vil styrke konkurrenceevnen hos danske virksomheder

Pressemeddelelse, 19. november 2010 Danske virksomheder er ikke gode nok til at udvikle produkter til den hastigt voksende middelklasse i lande som Kina og Indien. Virksomhederne går derfor glip af milliard-omsætninger. Et nyt stort projekt vil finde metoder til at løse problemet.

Danske virksomheder møder stærk og tiltagende konkurrence i lande som Kina og Indien, og det er evnen til at skabe produkter til middelklassen i disse lande, der er en af de største udfordringer for den danske konkurrenceevne.

Middelklassen i Indien og Kina vokser hastigt og købekraften stiger i samme takt, men danske virksomheder er ikke gode nok til at udnytte det potentiale. Danske eksportprodukter tager udgangspunkt i vestlige behov og er rettet mod rige forbrugere i toppen af markedet. Ikke mod middelklassen.

Et nyt projekt skal udvikle konkrete metoder til, hvordan danske virksomheder udvikler til den stærkt voksende middelklasse i BRIK-landene. Projektet, som kaldes Suitable for Growth, løber over i alt seks år og er et partnerskabsprojekt mellem Industriens Fond og Universe Fonden, som kommer med henholdsvis 16,5 millioner kroner og 4,5 millioner kroner. Hertil kan lægges virksomhedernes investeringer i udviklingsforløbene af en tilsvarende størrelse, så det samlede projekt udgør omkring 40 millioner kroner.

Ressourcer og beslutningskraft skal ud i marken
Projektets udgangspunkt er, at virksomhederne kommer til at stå stærkere, hvis man lægger ressourcer og beslutningskraft ud til lokale udviklingsafdelinger ude i verden. De lokale aktører er langt bedre til at udvikle nye produkter, som tager udgangspunkt i den lokale middelklasses situation og behov.

– Potentialet er stort hos lavindkomstgrupperne i Kina og Indien. Omkring 40 procent af verdens vækst over de kommende år ventes at ske i disse lande, så der er altså god grund til at få fat forbrugerne her. Det handler om, at man skal kende måden de lever på og målrette sig deres behov. Man skal tænke i lokale løsninger, fortæller direktør Peter Skat-Rørdam fra Universe Fonden.

Det langsigtede mål er, at virksomhederne udvikler en bæredygtig forretningsmodel, så også produktion og udvikling herhjemme kan udnytte de nye erfaringer og ad den vej styrke konkurrenceevnen i Danmark.

Det er et projekt, som erhvervslivet i Danmark har manglet og projektet kan derfor gøre en stor forskel for erhvervslivets konkurrenceevne.

– Projektet rammer lige ind i en udfordring, der i høj grad har brug for fokus. Med projektet får danske virksomheder mulighed for at blive meget bedre til at udvikle produkter til middelklassen på de asiatiske markeder. For Industriens Fond er det afgørende at få omsat disse erfaringer til en praktisk anvendelig model for bæredygtig arbejdsdeling. Virksomhederne herhjemme skal nemlig have en større markedsandel, som ikke bare viser sig på bundlinjen, men også i form af flere udviklings- og produktionsarbejdspladser i Danmark. Metoderne skal vi have helt ind under huden hos så mange danske virksomheder som muligt, så de står bedre rustet i en benhård global konkurrence, men også en verden fuld af muligheder for danske virksomheder, fortæller Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

Projektet Suitable for Growth er et af de første eksempler på, at to fonde – en erhvervsdrivende og en almennyttig projektfond – arbejder tæt sammen om at gennemføre et projekt af denne størrelse, til gavn for dansk erhvervsliv. Universe Fonden vil bruge sine kompetencer inden for innovation og læring til at drive projektet, mens Industriens Fond bidrager med hovedparten af finansiering og aktiv involvering i projektets styring og drift.

Se faktaboks på næste side.

Yderligere kontakt:

? Mads Lebech, direktør i Industriens Fond, tlf. +45 2094 9046 / ml@industriensfond.dk
? Peter Skat-Rørdam, direktør i Universe Fonden, tlf. +45 2115 9102 / psr@universefonden.dk

KONTAKT

Peter Skat-Rørdam Fondsdirektør (adm. direktør) M. +45 21 15 91 02
psr@katafonden.dk
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg