Nyt projekt om "nøjsomme løsninger" til Danmarks fattige

Der er meget klare tegn på, at en stor gruppe danskere vil være væsentligt hårdere økonomisk udfordret i de kommende år. Der vil være et stigende behov for at udvikle nøjsomme løsninger, som opfylder forbrugernes behov og som er til betale.

Der vil være et stigende behov for at udvikle nøjsomme løsninger, som opfylder forbrugernes behov på en anstændig og tilfredsstillende måde, og som er til betale. Økonomisk trængte forbrugere vil fravælge overflødige funktioner og unødvendig kvalitet. Udfordringen er at udvikle løsninger, der er væsentligt billigere, men som ikke giver en ringere oplevelse på de områder, der betyder noget for brugeren.

Danske virksomheder henvender sig traditionelt til den øverste del af markedet. Danske produkter er typisk af høj kvalitet og med et stort indhold af viden og udvikling. Det er en stolt tradition, men som den globale økonomi ser ud, er det også i stigende grad problematisk, hvis danske virksomheder ikke er vant til at skabe løsninger, som er relevante for den nederste del af markedet.

Det stiller danske virksomheder svagere herhjemme og i andre vestlige markeder, men, nok så alvorligt, betyder det også, at danske virksomheder har svært ved at tilbyde løsninger, der svarer til behovene og budgettet hos de hundreder af millioner mennesker, som netop nu stiger op i den nye middelklasse i Kina, Indien, Brasilien og andre ”emerging markets”. Det er denne globale middelklasse, der i dag udgør den største og hastigste voksende del af verdensøkonomien.

For danske industri kan nøjsomme løsninger være en mulighed for at forny deres relevans på verdensmarkedet – men det kræver, at vi lærer at tænke i nye baner.

Universe Fonden har gennem en årrække undersøgt, hvordan selskaber i Kina og Indien udvikler produkter, og det er oplagt, at de asiatiske metoder kan være en inspiration for danske virksomheder, der vil udvikle mere nøjsomme løsninger.

Samtidig er der tydeligvis store muligheder for at skabe mere værdi for færre penge ved at være langt mere konsekvent i brugen af digital teknologi, sociale netværker, inddragelse af brugere, integration af produkter og tjenester osv.

Danske virksomheder kan næppe konkurrere alene på priserne på de enkelte produkter, men firmaer som IKEA, Ryan Air, Swatch og Netto har vist, at også vestlige firmaer kan levere fuld funktionalitet til lave priser ved at kombinere mange former for innovation – fra forenkling, fokus på det nødvendigste, nye forretingsmodeller, samarbejde på tværs af mange virksomheder og inddragelse af kunderne i at skabe værdi.

Kort sagt; Der er brug for at tænke i hele systemer, og ikke blot enkeltstående produkter, for at kunne tilbyde mere for mindre.

For danske virksomheder kan der ligge et nyt, globalt marked i at udvikle nøjsomme løsninger, der kombinerer mulighederne i det digitale netværkssamfund med det skarpe fokus på at reducere omkostninger og unødvendige elementer, som udviklingslandenes virksomheder af nødvendighed har lært sig.

Med støtte fra Karl Petersen og Hustrus Industrifond, er Universe Fonden netop gået i gang med en undersøgelse, der skal kortlægge metoder og muligheder for at danske virksomheder fremover kan tilbyde nøjsomme løsninger. Undersøgelserne sker i samarbejde med DTU’s institut for Design og innovation, og i nær dialog med en stribe danske virksomheder, der ønsker at udvikle nøjsomme løsninger i praksis.

Projektet har i første omgang særligt fokus på, hvordan der kan udvikles nøjsomme løsninger til den store gruppe af økonomiske trængte ældre. 

Nøjsomme løsninger er:

  • Rettet mod den lave ende af markedet
  • Tjenester og systemer snarere end enkeltstående produkter
  • Tilfredsstillende nytte og oplevelse til langt lavere pris
  • Fokuseret på nytte – ”need to have” snarere end ”nice to have”
  • ”Bottom of the Pyramid”-innovation – rettet mod vestlige markeder
  • Lave priser ved hjælp af højteknologi og digitale netværker 


Projektsite: www.frugalsolutions.dk


Kontakt:
 Projektleder Peter Hesseldahl, projektleder, Universe Fonden, 4010 7889 / phd@universefonden.dk

Om Universe Fonden
Universe Fonden er en internationalt orienteret forsknings- og udviklingsenhed, der blev etableret i 2006 som en almennyttig fond. Fondens formål er at fremme ny viden om læring og innovation. Universe Fonden udvikler og driver selv projekter, der finansieres med donationer fra øvrige fonde, virksomheder og offentlige institutioner. Det er et grundvilkår i Universe Fondens projekter, at de skal være nyttige for samfundet, og at den viden, der skabes i projekterne, gøres tilgængelig for alle.

Projektets website www.frugalsolutions.dk
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg